Odzivnost je element trajnosti - Pogled na VITR z vidika izobraževanja odraslih

BOGATAJ, Nevenka. Odzivnost je element trajnosti : Pogled na VITR z vidika izobraževanja odraslih = Responsiveness in an element of sustainbility : View of education for Sustainable development from the perspective of adult education. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela, ISSN 0350-5065. [Tiskana izd.], 2021, letn. 52, št. 3, str. 47-50.

Leto: 
2021
VITR tip dokumenta: