Gozd kot naravni vir

Z vidika trajnostne misli je gozd idealen primer: je večen in uničljiv hkrati, v njem je tudi laiku razumljiva usodna soodvisnost žive in nežive narave, soodvisnost rastlin in živali. Gozd je v primerjavi z drugimi viri dobrin večen, če z njim le pravilno gospodarimo. Imeli smo rudnike, pa smo jih zaprli, poskušali smo črpati plin in nafto, a so se vrtine presušile. Gozd pa ostaja. Ranljiv, a večno obnovljiv, predstavlja svojevrstno zavezo med generacijami, ki je ne zaznamo tako jasno v nobeni drugi dobrini: sedanja generacija uživa (v dobrem in slabem) sadove dela generacij, ki jih ni več, ki jih ni nikoli poznala, in izroča svoje delo z gozdom (spet v dobrem in slabem) generacijam, ki jih še ni, ki jih ne bo nikdar poznala. 

Jesenski gozd s potjo in mahom po tleh. Visoka drevesa. Sončni žarki z leve strani se prebijajo skozi redke krošnje.

Potemtakem niti ni čudno, če je ob relativnem pomanjkanju drugih naravnih dobrin zgodovina trajnostne misli na Slovenskem tako tesno povezana z gozdom. Narava gozda postavlja trajnostne meje po naravni plati, bližina in dostopnost sredozemskih trgov in industrijskih obratov sta v deželi povzročali neznosne ekonomske pritiske, ki za gozd nikdar niso pomenili nič dobrega. Oboje je vodilo v kodificirano in dogovorno regulativo rabe gozda, ki je počasi preko lova in lesnega gospodarstva prerasla v načrtno trajnostno in mnogonamensko upravljanje naravne dobrine, ki na podobnih področjih nima para.