Primeri trajnosti

Zgodovina trajnosti oz. trajnostne rabe na slovenskem je zelo dolga in sega krepko v fevdalne čase. Številni primeri so danes postali del zgodovine, razvili in pojavili pa so se novi. Na posameznih območjih in v posameznih skupnostih so načrtno ali spontano vpeljali vidike trajnostne rabe, saj jim je le to omogočalo preživetje, napredek ali doseg cilja.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov trajnosti oz. trajnostnega razvoja na slovenskem na različnih področjih. Ti vzorčni primeri podajajo vpogled v različne načine zagotavljanja trajnosti na različnih področjih.