Kmetijstvo

Od kmetijstva živimo. Zemlja nam zagotavlja dolgoročno preživetje, zato ne preseneča roj zgodb, povezanih z navezanostjo nanjo, tragika konfliktov povezanih s preživetjem slovenskega kmeta.

Bolj, kot so pogoji za obdelavo zemlje in pridelavo hrane zahtevni, bolj pomemben je trajnostni pristop pri kmetovanju. Tako se zagotavlja, da se zemlja ne izčrpa ali uniči, saj je zemlja osnovno sredstvo kmečkih družin, ki jim omogoča preživetje in zaslužek. Primeri obdelave zemlje in samoorganizacije s Krasa, Alp in Dinarskega sveta so zato neprecenljiva dediščina.

Kljub velikemu napredku v kmetijstvu v zadnjih desetletjih so trajnostne prakse naših prednikov še vedno žive, pomenljive in uporabne