Metode

Pri prilagajanju na podnebne spremembe gre tudi za učenje drugačnih vzorcev mišljenja in delovanja. Ljudem lahko učno izkušnjo ponudimo na različne načine.

Eden od ciljev projekta »Podnebni cilji in vsebine v VIZ« je tudi razvoj in širjenje didaktičnih pristopov, ki naslavljajo specifike izobraževanja o podnebnih spremembah ter razvijajo trajnostne kompetence.